Fréttir

Verjum grunnstoðir velferðarkerfisins og kjör lágtekjuhópa

22 jún. 2010

Undirbúningur að  gerð fjárlaga fyrir árið 2011 er í fullum gangi.  Gatið sem þarf að fylla er stórt og því óhjákvæmilegt að draga verður úr útgjöldum og hagræða í ríkisrekstrinum. Miðstjórn ASÍ telur mikilvægt við þessar aðstæður að haft sé náið samráð við verkalýðshreyfinguna  um forgangsröðun í rekstri ríkisins, með það að markmiði að verja grunnstoðir velferðarkerfisins og lágtekjuhópa.

Úr fjármálaráðaneytinu hafa borist þau skilaboð að til standi að frysta elli- og örorkulífeyri þriðja árið í röð.  Þeirri leið hafnar miðstjórn Alþýðusamband Íslands alfarið.  Elli- og örorkulífeyrisþegar eru margir hverjir meðal þeirra sem höllustum fæti standa í þjóðfélaginu og lífeyrir frá almannatryggingum er veigamikill hluti lífeyrisréttinda launafólks á almennum vinnumarkaði. Það verður aldrei samþykkt að ráðist verði að þeim hópi með þessum hætti, á sama tíma og opinberir starfsmenn búa við ríkistryggð lífeyrisréttindi.

Í forsendum fjárlaga er einnig unnið út frá þeirri hugmynd að frysta laun ríkisstarfsmanna á næsta ári.  Innan vébanda ASÍ eru 12 þúsund opinberir starfsmenn, margir í láglaunastörfum.  Miðstjórn ASÍ hafnar því að samningsrétturinn sé tekinn af okkar fólki með þessum hætti.  Ríkisstjórnin verður að leita raunhæfari leiða til að ná endum saman en níðast á þeim er síst skyldi.  Nóg er nú samt.

Til baka

Póstlisti